Rekeningtoezichter

Zoals elk jaar dient op de algemene vergadering de jaarrekeningen te worden goedgekeurd.
Hierbij een oproep naar kandidaten om als rekeningtoezichter te fungeren.
Gegadigden kunnen zich aanmelden bij de Voorzitter.