Competitie

Aanvraag formulier uitgeleende spelers/speelsters

Bijkomende info:

Volgens D.3.6 uit het competitiereglement: Samengestelde ploegen door Uitlenen van jeugdspelers.

D.3.6.1 Wanneer jeugdspelers niet kunnen spelen in hun leeftijdscategorie bij hun club waarbij zij zijn aangesloten ( moederclub) door onvoldoende spelers om een ploeg te vormen, kunnen zij uitgeleend worden aan een andere club. Elke vraag van de betrokken clubs dient schriftelijk en gemotiveerd voorgelegd aan de competitieleider van Volley West – Vlaanderen en zal door de Raad van Bestuur Volley West – Vlaanderen afzonderlijk worden onderzocht.Bij toestemming worden deze toegevoegd aan de deelnemerslijst van de dochterclub. De vermelding “U” verschijnt voor de naam van de uitgeleende speler. Deze spelers kunnen alleen bij de dochterclub aantreden in de ploeg van hun leeftijdscategorie.

D.3.6.2 Ingeval de betrokken ploeg provinciaal kampioen speelt, kan niet worden deelgenomen aan de jeugdeindronden van Volley Vlaanderen. In dit geval wordt de volgende in de rangschikking de deelnemende ploeg.

D.3.6.3 Deze spelers kunnen niet deelnemen aan de bekercompetitie.

Op de competitiekalender worden deze ploegen met (SGP) vermeldt. Voor alle duidelijkheid, moederclub is waar de spelers zijn aangesloten. Dochterclub is waar de uitgeleende spelers zullen spelen in hun categorie.

 

aanvraagformulier-uitgeleende-speler-2016-2017 (3)

Aanvraagformulier plus 1 statuut

aanvraagformulier plus 1 statuut 2017-2018

Bijkomende info:

D.3.7 PLUS 1 – Statuut

D.3.7.1 In sommige gevallen kan er afgeweken worden van de leeftijdscategorieen. Deze afwijking wordt toegestaan door middel van het PLUS 1-statuut. Dit statuut is bedoeld voor de spelers/speelsters die slechts één leeftijdscategorie ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin ze wensen aan te treden. Dit geldt voor alle jeugdcategorieen, alsook voor de Volleytoer.

D.3.7.2. Praktische modaliteiten.

Per wedstrijd mogen meerdere spelers met het PLUS 1 statuut op het wedstrijdblad ingeschreven worden. Deze spelers worden in het vak opmerkingen op het wedstrijdblad genoteerd( naam club + truinummer speler). Er mogen maar TWEE spelers met dit statuut op het terrein staan per ploeg ( U19-U17 en U15). Bij U13, U11 en Volleytoer is dit EEN speler per ploeg. Ingeval van overtreding wordt forfait opgelegd. Deze spelers kunnen NIET deelnemen aan de bekercompetitie en jeugdeindronden.

D.3.7.3 Aanvragen met bijgevoegd formulier.Bij goedkeuring krijgen deze spelers een vermelding op de jeugddeelnemerslijst. Daar wordt na de spelersnaam de reeks, ploeg en categorie vermeldt. Een plus speler kan bijgevolg maar bij één ploeg aangeduid worden. 

De ploegen worden in de competitie kalender aangeduid met (+) na de ploegnaam.