Gezocht: kandidaten

Wie stelt zich kandidaat voor de functie van Ondervoorzitter?

Peter Van Speybroeck uittredend en herkiesbaar

 

 1. Indienen van kandidaturen.

7.1. De kandidaturen voor de te begeven mandaten moeten aangetekend bij de Provinciale Secretaris toekomen, uiterlijk 30 (dertig) dagen voor de provinciale Algemene Vergadering.

7.2. Zittende leden van de Raad van Bestuur kunnen hun kandidatuur voor een functie mondeling mededelen op de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur, mits respecteren van de termijn voorzien in punt 7.1.

7.3. Wanneer een lid van de Raad van Bestuur tijdens zijn mandaat ontslag neemt, duidt de Raad van Bestuur een plaatsvervanger aan, welke de verantwoordelijkheid van de functie op zich neemt tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Wie neemt de handschoen op

We zoeken kandidaten als voorzitter van de commissie Promotie en Media

Filip Rossel uittredend

 

 1. Indienen van kandidaturen.

7.1. De kandidaturen voor de te begeven mandaten moeten aangetekend bij de Provinciale Secretaris toekomen, uiterlijk 30 (dertig) dagen voor de provinciale Algemene Vergadering.

7.2. Zittende leden van de Raad van Bestuur kunnen hun kandidatuur voor een functie mondeling mededelen op de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur, mits respecteren van de termijn voorzien in punt 7.1.

7.3. Wanneer een lid van de Raad van Bestuur tijdens zijn mandaat ontslag neemt, duidt de Raad van Bestuur een plaatsvervanger aan, welke de verantwoordelijkheid van de functie op zich neemt tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Wie voelt zich geroepen

We zijn op zoek naar kandidaten als voorzitter van Beachcommissie.

 

 1. Indienen van kandidaturen.

7.1. De kandidaturen voor de te begeven mandaten moeten aangetekend bij de Provinciale Secretaris toekomen, uiterlijk 30 (dertig) dagen voor de provinciale Algemene Vergadering.

7.2. Zittende leden van de Raad van Bestuur kunnen hun kandidatuur voor een functie mondeling mededelen op de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur, mits respecteren van de termijn voorzien in punt 7.1.

7.3. Wanneer een lid van de Raad van Bestuur tijdens zijn mandaat ontslag neemt, duidt de Raad van Bestuur een plaatsvervanger aan, welke de verantwoordelijkheid van de functie op zich neemt tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.

 

Competitiereglement 2018 – 2019

De belangrijkste wijzigingen:

 • A.4.4.: aanpassingen bij wijzigen wedstrijden ( termijn en kost)
 • A.11.2: Onkostenbriefjes scheidsrechters
 • A.13.3.5.: Coachlicentie voor ploegen uit tweede provinciale
 • D.3.1.: opstart competitie voor jeugdspelers van beperkt niveau onder noemer recrea
 • D.3.7.: Voorwaarden plusstatuut
 • D.12.4.: Volley Toer
 • E.2.: aanpassingen wijzigen bekerwedstrijden
 • Invoeren elektronisch wedstrijdblad.

Inschrijven van 3 mei tot 18 mei.

Inschrijvingen 2018-2019

De inschrijvingsperiode loopt van 3 mei tem 18 mei 2018. Dit kan men door in te loggen op de clubadministratie. Onder item inschrijvingen kan men zowel inschrijven voor competitie, beker en jeugd in schrijven. Vul zeker alle gegevens in Reeks, Sporthal, Speeldag en tijdstip.

Bij opmerkingen kan men noteren wanneer de zaal niet beschikbaar is, hoe men speelt ten opzichte van jullie hoogst spelende ploeg (bv in hetzelfde we), ook kan men melden indien men bij de jeugd met een plusstatuut speelt ( maar opgepast hier is er een reglementswijziging D.3.7).  enz.

Initiator

Parkeerperikelen

Parkeerperikelen op site Schiervelde te Roeselare.

Vanaf heden tot half juni 2018 kan parking 1 op site Schiervelde niet gebruikt worden.  Dat is de parking waar momenteel het nieuwe zwembad gebouwd wordt.

Parking 2, 3 en 4 blijft wel beschikbaar, tenzij KSV Roeselare (voetbal) thuis speelt, dan is parking 4 voorbehouden voor de bezoekende ploeg van het voetbal.

Er is een bijkomende parking voorzien (350 wagens) op De Veiling, komende van de Rijksweg is dat 50 meter voorbij de inrit van site Schiervelde, op de rechterzijde

Data zomerstages selectie

Aandachtspunt

Alle vragen voor inlichtingen voor de provinciale competitie en voor ploegen in divisie dienen te worden gericht aan de provinciale homologatieverantwoordelijke

Alle vragen voor nationaal en hoger spelende ploegen dienen te worden gericht aan de nationale homologatieverantwoordelijke en naar de provinciale verantwoordelijke.

          *Wanneer er in een zaal werken worden uitgevoerd aan vloer, accommodatie of verlichting dienen die steeds medegedeeld te worden.

          *Elke verandering aan de zaal MOET worden gemeld op straffe van boete.

          *Wanneer er werken voorzien worden in de zaal aan de vloer is het steeds raadzaam dit te melden en inlichtingen te vragen vooraleer de werken starten.

          *Het is aangeraden om bij aankoop van scheidsrechterstoel, netten en dergelijke om inlichtingen te vragen en om zo niet voor voldongen feiten te worden geplaatst bij verkeerde aankoop.

Bereikbaarheid sporthal Diksmuide

Door uitbreidingswerken aan de sporthal ( zwembad + tweede sporthal) is de ingang gevestigd in de Pluimstraat. De sporthal wordt betreden via de achterkant, daar is een voorlopig pad aangelegd. De werken zullen vermoedelijk 18 maanden duren.