Vlaamse Volleybalbond wordt Volley Vlaanderen.

website_westvlaanderen

De Vlaamse Volleybalbond heet sinds vrijdag (17 februari) officieel Volley Vlaanderen. Samen met een nieuwe naam en een nieuw logo stelde de federatie zijn ambitieus beleidsplan tot en met 2020 voor. Van de meerdere focussen springt jeugdsport in het oog.

Ook de vijf Vlaamse provinciale bonden stappen mee in het verhaal. Elke provincie schuift zijn vorige naam en vroeger logo opzij. “Zo wordt het Koninklijk Limburgs Volleybal Verbond omgedoopt tot Volley Limburg en het Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond Volley West-Vlaanderen,”

Samen met het nieuwe beleidsplan stelde Volley Vlaanderen ook de website Start2Volley.be . ‘Er zijn onderdelen voor trainers, leerkrachten, ouders, kinderen, bestuursleden.

Wie voelt zich geroepen

beach

De heer Raes Rony neemt ontslag en daarom is de Raad van Bestuur op zoek naar een voorzitter die verantwoordelijk is voor de beach.
Kandidaten kunnen zich melden bij Johan Van Riet.

9. Voorzitter Beachvolleybal
9.1 Hij stelt daartoe de nodige reglementering op volgens de geldende internationale reglementering I.V.S. Hij stelt jaarlijks een Beach evenementenkalender samen.
9.2 Hij maakt jaarlijks een begroting op.
9.3 Hij organiseert in samenwerking met de verschillende instanties, gemeenten en sponsors de jaarlijkse Beach evenementen. Hij staat in voor de goede uitvoering en organisatie van alle activiteiten opgenomen in de Beach volleykalender
9.4 Hij onderhoudt de samenwerking en positieve contacten met alle instanties die zijn werkingsgebied bevatten en met sponsors, dit laatste na samenspraak met de Raad van bestuur.
9.5 Hij verleent medewerking aan beachvolleybalmanifestaties, ingericht door Volley Vlaanderen en de K.B.V.B.V. of andere instanties, indien een voorafgaande vraag gericht tot de K.W.V.B.V gunstig wordt beoordeeld.

Uitspraak bondsparket

Scheidsrechtersverslag voor wedstrijd 3 PH-0054 door Mathijs Devos

Volley magazijne

Het nieuwe Volleymagazine is uit…   
           

Wijziging mailadres voorzitter

mail

Gelieve vanaf heden johanvanriet@telenet.be te gebruiken als mailadres voor de voorzitter KWVBV.

IPJOT WETTEREN

IPJOT MEI WETTEREN
Zaterdag 6 mei 2017 : Meisjes 2002-2003-2004-2005
Zondag 7 mei 2017 : Jongens 2002-2003-2004-2005

DAVO WEVELGEM IN DE KIJKER

Aflevering 42 (Davo Wevelgem) van de ploeg in de kijker is opgemaakt door ons commissielid Marina Vanclooster.  Veel leesplezier !

davo-wevelgem

Zomerstages 2017

Zomerstage Kluisbos: 19 tot 22 augustus voor J en M 2002 en 2003 ( internaat )
Zomerstage Zwevezele: 12 – 13 en 14 augustus voor J en M 2004 en 2005 ( externaat ).